716 – Ry Tompo ô, tahio

Ry Tompo ô, tahio,
Izao dianay izao;
Ny lehibe ampio,
Ny kely mba tezao,
Fa ny Anaranao, no iaingana anio;
Tantano sy vimbino
An-dàlana izahay.