710 – Nakambanao, ry Tompo ô!

1. Nakambanao, ry Tompo ô!
Adama sy Eva nankatò
Ny fakamparam-bady.
Tahio sy vimbinonao
Ireto anatrehanao
Manaiky ho mpivady.
Hahay handray
Ny anjara izay hihatra
Izy roa,
Ary hifanisy soa.

2. Dia nifanaiky izy, izao;
Ry Tompo ô! Vimbinonao
Mba ho iray tokoa;
Ny fony mba tarihonao
Hanaraka ny didinao
Nomenao azy roa;
Izao, handao
Ray sy reny, ka ny teny
Nolazainy
Enga anie ka tsy hovany