712 – Raha tsy Jehovah no manao ny trano

1. Raha tsy Jehovah
No manao ny trano,
Dia miasa foana
Ny mpanorina;
Raha tsy Jehovah
No miambina azy
Miari-tory foana
Ny mpiambina.

2. Nahavita trano
Ny mpianakavy,
Ka mifaly, ravo
Nahatsangana.
Nefa koa tsaroana
Fa Jehovah Tompo,
Feno fitahiana,
No nanambina.

3. Mankasitraka aho
Ary koa misaotra
An’Ilay Nahary
Be fitiavana.
Izay rehetra ahy
Dia nomen’ny Ray
Eny, ity trano
Dia avy taminy

4. Tompo ô! Tahio
Izay miditra ato
Dia arovy koa
Izay mivoaka:
Mba monena ato,
Miaraka aminay
Anjakao ny trano,
Hiadananay.