738 – Havaozy, Tompo ô,

1. Havaozy, Tompo ô,
Ny endriky ny tany,
Ny voninahitrao hatao
Fahazavany,
Izao aizim-pito izao
Levoninao tokoa,
Izao ratsy be izao
:,: Esory avokoa :,:

2. Havaozy, Tompo ô,
Ny endriky ny t any,
Reseo ny rafinao,
Ravao ny fanjakany,
Ampanjakao tokoa
Jesosy Zanakao,
Izao rehetra izao
:,: Hanao ny sitrakao :,:

3. Havaozy, Tompo ô,
Ny endriky ny tany,
Koa averenonao indray
Ny hatsarany;
Fanahy Mpanavao,
Ny famelomanao
Tadiavinao izao;
:,: Vitao ny asanao :,:

4. Havaozy Tompo ô,
Ny endriky ny tany,
Ny olona izao maniry
Indrindra izany.
Henoy ny sentonay
Miakatra Aminao,
Ka hafainganonao
:,: Ny fanavaozanao.:,: