731 – Enga anie ka homba anao Jeso!

1. Enga anie ka homba anao Jeso!
Hanadio sy hanazava,
Hampahery lalandava
Enga anie ka homba anao Jeso!

Fiv : Homba anao, Homba anao Jeso
Homba anao anie Jeso,
Homba anao, Homba anao Jeso
Enga anie ka homba anao Jeso

2. Raha mitambatra ny rahona,
Ka mikimpy ny masoandro,
Raha Jeso momba isan’andro
Ho tantely koa ny vahona.
Homba anao, sns…

3. Mangamanga indray ny lanitra
Loharanom-pitahiana
Sady foto-pifaliana.
Jeso Zanak’ Andriamanitra.
Homba anao, sns…

4. Raha mitolona ady sarotra,
Matokia fa tsy ho irery,
Homba anao Jeso mahery,
Homba anao tsy miady varotra
Homba anao, sns…

5. Raha hilaozana ny havana,
Sady mainty koa Jordana,
Ho mazava ny fitàna
Ao Jeso hanangana avana.
Homba anao, sns…

6. Raha Jesosy no mitantana,
Paradisa koa ny tany,
Hasambarana hatrany,
Ao Kanana no hamantana.
Homba anao, sns…