733 – Ny fihaonana an-tany

1. Ny fihaonana an-tany,
Ry Jesosy Tomponay,
Vetivety mora lany,
Ka mangoraka izahay,
Namana nifankahazatra
Hifanao veloma anio.
Ry Jesosy be fiantra,
Ny mpandeha mba tahio.

2. Ny ho lasa mba tantano
Tsy ho voa an-dàlana;
Ny hitoetra koa tohano,
Dia mba hiadana.
Na maraina na hariva,
Na aiza alehany ety,
Mba ombay mandrakariva
Mandra-podiny ary.

3. Any volana, any taona,
Ny misaraka izao
Enga anie tafahaona
Raha mbola sitrakao.
Ilay fihaonana ao ambony.
No irinay fatratra,
Tsy hisaraka intsony
Izahay ka sambatra.