166 – Derao ny Tompo Lehibe

1. Derao ny Tompo lehibe
Nahary ‘zao rehetra izao;
Haleloia, Haleloia!
Ny lanitra sy tany koa
Samia midera avokoa
Asandrato izao ny dera!
Haleloia, Haleloia, Haleloia!

2. Ry fo voadion’ny ràny soa.
Ankalazao ny Tompo tia
Haleloia, Haleloia!
Ry voavela heloka ô!
Tsarovy re ny indrafo,
Asandrato izao ny dera
Haleloia, Haleloia, Haleloia!

3. Miraisa fo ka midera
Fa izy niahy hatrizay,
Haleloia, Haleloia!
Derao ny Ray sy Zanaka
Sy ny Fanahy Masina
Asandrato izao ny dera:
Haleloia, Haleloia, Haleloia!
Amena!