138 – Ty no andro maharavo

1. Ty no andro maharavo,
Ora fifalianay;
Lay Mpanarina ny lavo,
No niady ho anay.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

2. Azonao ny fandresena,
Ry Mpamonjy velona!
Vitanao ny famonjena.
Tafatsangana Hianao.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

3. Resinao ny fahotana:
Voavoha ny fasanao;
Torotoro re Satana;
Afaka ny olonao,
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,:

4. Ry Mpandresy fandozana!
Raisonao ny hajanay;
Ry Mpamonjy! Mitantàna,
Tano ho Anao ‘Zahay.
:,: Haleloia, haleloia!
Ho Anao Mpanjakanay.:,: