823 – Hoderaina tokoa Hianao, ô ry Ray

1. Hoderaina tokoa
Hianao, ô ry Ray
Noho ny teny soa,
Izay nomenao anay

Fiv : Teninao ny Baiboly
Andriamanitra Ô!
Teny fiainana
Ho an’izao tontolo izao.

2. Fa ny Teny nomenao,
Tompo ô, Ray Tsitoha,
Manadio, manavao,
Mampahery ny fo!
Teninao sns…

3. Mitsangàna hanompo
0! ry mino izao,
Ka ny tenin’ny Tompo
No torio, ambarao.
Teninao sns…

4. Dia tariho lalandava
Mba hiely, ry Ray,
Teny soa hanazava
Ity firenenay!
Teninao sns…