825 – Raha manjavona ny andro

1. Raha manjavona ny andro
voasarona avokoa
Ny tendrombohitra avo
sy ny lohasaha koa
Sy ny renirano tsara izay
mangarana madio.
Tsy hita ankehitriny
fa manjavona anio.

Fiv : Na manjavona aza anio
Nefa ao ambony ao
Ny mazava lalandava
Tsy miova na mandao :,:
Matokia, ry sakaiza
Aza kivy hianao.

2. Raha misava indray ny andro,
dia ho hita avo-koa
Ny tendrombohitra avo
sy ny lohasaha koa
Sady ao ny renirano
ka mangarana izao,
Ka afaka ny zavona
nanarona azy tao:
Na manjavona aza anio, sns…

3. Raha mbola aty an-tany
ka vahiny izahay,
Manjavona matetika
tokoa ny andronay.
Na dia ao ny masoandro aza,
takona izy ‘zao
Fa maizina ny andro,
ka tsy fantatra fa ao:
Na manjavona aza anio, sns…

4. Raha tapitra ny dian’ny fanahinao aty,
Fatiny Ka lasan’Andriamanitra
ho aminy ary,
Tsy hanjavona ny andro,
fa tsy misy rahona ao,
Hazava ery an-danitra avokoa
ny andronao.
Na manjavona aza anio, sns…