826 – Taona tokana sarobidy

1. Taona tokana sarobidy
Ka isaorana Ilay Tsitoha
Tena taona mba fitadidy
Fa tsingerina mampifoha
Ny hafalian’ny lohantaona
No manenika izato lasy
:,:Fa naharitra ka tsy foana
Ny Baibolin’ny Malagasy:,:

2. Ny vahoakan’ny firenena
‘Njao mianoka fifaliana
Fa ny Tenin’ny Famonjena
No rnivimbina fitahiana
Ka manenika ny eran-tany
Sy manerana ny tontolo
:,:Ary isany tamin’izany
Ny taninay ka niova volo.:,:

3. Be ny sarotra nosetraina
Be ny sakana izay nandrara
Nisy aza famoizana aina
‘Zay voarakitry ny tantara.
Nefa, tao Andriamanitra
Ka ny Teniny tsy mba resy
:,:No sabatra iray maranitra
Nampahatoky sy nampandresy:,:

4. Irina indrindra ho tafatoetra
Hitondrana ny firenena,
Ho filamatra, tarigetra
Izany tenin’ny Famonjena:
Ny fitiavana hahazo laka,
Filaminana no hiseho,
:,:Fiadanana no hanjaka,
Ny fahantrana ho foana hatreo:,: