636 – Hianao ry Jeso ô

1. Hianao ry Jeso ô!
No mba hatoninay,
:,:Tompon’ny aina:,:
Mba mihainoa ka avia.

2. Mba ampangino re
Ny ao anatinay,
:,:Tsy hisy renay:,:
Raha tsy feonao.

3. Aoka izahay handray
Ny fanavaozanao,
:,:Ka mba hitovy:,:.
Toe-tsaina aminao.

4. Mafy ny adinay,
Ka be ny tahotray;
:,:Nefa tsy resy:,:
Izay miankina aminao.

5. Dia tafionao
Amin’ny herinao,
:,:Mba ho mpandresy:,:
izahay mpianatrao.

6. Ny fonay hafanao,
Mba hirehetanay
:,:Amin’ny asa :,:
Izay omenao hatao.

7. Mba ho tanterakay
Izay tena anjaranay,
:,:Dia manomeza:,:
Fo miray aminao.