638 – Ry Jeso Mpamonjy malala

1. Ry Jeso Mpamonjy malala
Indreto ny mpanomponao;
Raha misy izay mankahala,
Matoky fa manana Anao.

Fiv : :,:Jereo, jereo!
Fa vonon-kanaraka Anao.:,:

2. Ny tafika ataon”i Satana
Milofo hamotraka anay;
Avia, ry jeso! Mitantana
Fa mioman-kandresy izahay.
Jereo, jereo! sns…

3. Na zovy mioman-kandrafy,
Irianay hanaraka Anao;
Na iza hisakana mafy,
Hijoro, fa manana Anao.
Jereo, jereo! sns…

4. lreo nentinao voatantara
No feo mampahery anay;
Ny tokin’ireo Maritiora
Faneva mitarika anay:
Jereo, jereo! sns…