646 – Na aiza no alehako

1. Na aiza no alehako.
Dia misy izay hanina;
Fa be ny fahavaloko
Mahery sy kirina.
Mikendry fatratra
Ireo mpamitaka,
Ka dia hazoniko ny to
Na aiza no alehako.

2. Na aiza no alehako,
Dia misy ady mafy;
Ny ota hotoheriko,
Hataoko tena rafy;
Ny fahoriana,
Izay fikapohana,
Tsy maintsy hiaretako,
Na aiza no alehako.

3. Na aiza no alehako,
Ny fasana mangina
Miandry eo alohako,
Fa aloka ny aina
Sy toy ny zavona
Malaky levona;
Izany no tsaroako
Na aiza no alehako.

4. Na aiza no alehako,
Momba ahy ny anjely,
Ka tsy mba hatahorako
Satana izay mpamely.
Ry izao tontolo izao,
Ho resy hianao,
Anjely no ho mandako
Na aiza no alehako.

5. Na aiza no alehako,
Jesosy no kiady;
Ny ratrany no aroko
Sy herin’ny mpiady.
Ny dian-tongony
Arahiko aty,
Ka fandresena azoko
Na aiza no alehako.

6. Na aiza no alehako,
Ny lanitra andrandraiko,
Ka ravo ny fanahiko,
Fa ao ny Tompon’aiko,
Ry izao Tontolo izao,
Ny voninahitrao,
Dia vovoka hitsahiko:
Ny lanitra ao alohako.