647 – He! Sarotra ny lalam-pamonjena

1. He! Sarotra ny lalam-pamonjena,
Hitanana ny vonjy izay nomena,
Hamelona hatrao, am-parany
Ny fitiavana voalohany.

2. Ny maro dia mazàna mankamamy
lzao, tontolo izao, ka mora lany
Ny zotom-po sy ny finoana,
Dia tonga tia zava-poana.

3. Malaina izy ka tsy te-hiady
Ny ady masina izay maro fady,
Ny lalan-tery dia halany,
Fa ny malalaka no tiany.

4. Mazàna mety menatra ireny
Rehefa voatsindron-toriteny,
Fa hitany ny ratsy ao am-po,
Kanefa tsy mba te-hiova fo.

5. Ry Jeso, Hianao no tokin’aina,
Izay novonoina sy nankahalaina.
Omeo ahy faharetam-po,
Hiaritra izay anjarako.

6. Raha reraka aho ka misalasala,
Dia asehoinao, ry Ray Malala,
Ny lovako ary an-danitra
Hihazona ahy mba haharitra.