656 – Maty malala, ka ory ny fo!

1. Maty malala, ka ory ny fo!
Lasa tiana ka mafy manjo!
Nefa isika tsy dia mba mamoy,
Fa manantena hihaona indray:

Fiv : Ao aminao, Tompo izy izao
Tsy mba marary na misy manjo!
Nentina any ambony madio
Dia ho sambatra mandrakizay

2. Mba notandremana fatratra koa,
Nefa tsy tapa, fa lasa izao;
Eny, ry Tompo! Ekena tokoa
Izay sitrakao, fa izany no soa:
Ao aminao, sns…

3. Fantatra koa fa isika izao,
Samy vahiny ka hody indray;
Indro! Ny namana lasa izao,
Lasa miandry antsika ary
Ao aminao, sns…

4. Ary isika, raha hiala aty,
Dia hotsenain’ireo havan-tsy foy;
Eny, hihaona mifaly indray
Ka tsy hisaraka mandrakizay.
Ao aminao, sns…