658 – Tonga ny fahafatesana!

1.Tonga ny fahafatesana!
Ary jinjany ny velona;
Izy manapaka ny lehibe,
Sady mamira ny kely, re!

2. Nefa ny fasana maizina
Efa nidiran’ny Masina;
Izy nampody ny fiainana,
Resy ny fahafatesana.

3. Amin’ny manam-pinoana,
Dia mazava ny fasana,
Izy hitsangana finaritra
Noho jesosy Mpanavotra.

4. Resin’ny Tompo ny fasana,
Koa, ry fahafatesana,
Aiza izao, ny fanindroanao?
Aiza, ry helo, ny herinao?