664 – Nalain’ny Mpahary ity zaza ity

1. Nalain’ny Mpahary ity zaza ity
Ho sambatra mandrakizay.
Miandry antsika nilaozany aty,
Fa mbola hihaona indray.

Fiv : Onony ny fonao, ry mana-manjo,
Ao an-danitra izy izao,
Ravo izy izao,
Fa ny lapan’ny Ray
Fonenana mandrakizay.

2. Nafahana amin’ny loza ety
Ka tretrika izy izao,
Ny nofo ho lo no alevina aty
Fa any ny tena vaovao.
Onony ny fo, sns…