515 – Tsara lova, ry Jeso ô!

1. Tsara lova, ry Jeso ô!
Ny mpanota voavotrao,
Fa fonenana soa
Amboarinao ao,
Hanefanao ny teninao:

Fiv : Ho amin’ io tany io tokoa
No izoran’ ny dianay;
Jeso Tompo no ao, sady efa manao
Trano soa hipetrahanay.

2. Tsara lalana, Jeso ô!
Ny vahiny tarihinao;
Raha misy manjo.
Tsy mba kivy ny fo
Fa tohanan’ ny herinao:
Ho amin’ io,
sns…

3. Tsara vatsy, ry Jeso ô!
Ny mpandeha fahananao,
Fa ny teninao soa
Mofon’ aina tokoa
Iveloman’ ny olonao:
Ho amin’ io,
sns…