521 – Ravoravo re ny foko

1. Ravoravo re ny foko,
Fa Jesosy ao am-poko,
Izy no tsaroako
Amin’ny alehako.

2. Andro fohy, mora lany
No mba ahy aty an-tany,
Fa ny ao an-danitra
Dia tsara lavitra.

3. Tsy mba msiy ota any,
Ka tsy hisy hitotmany,
Tsy mba hisy ny manjo,
Na ny alahelom-po.

4. Any aho no hahazo
Zava-tsoa tsy halazo.
Satroboninahitra,
Haingon’ny nanafika.

5. Dia ao no hahitako
Sady tena hiderako
An’i Jeso avotro
Mifalia re, ry fo !