526 – Jerosalema ambony

1. Jerosalema ambony
Irin’ny fo izao,
Fa ny aty
Dia tsy mba fy ;
Ny lanitra hazony,
Fa mahamanina.
Jerosalema ambony
Irin’ny fo izao.

2. Fa any hofafana
Ny ranomaso be
Izay latsaka
Tan-dalana
Ka hody fiderana
Sy fifaliam-be.
Fa any hofafana
Ny ranomaso be.

3. Jesosy Tompontsika
Izay ao an-dapany,
Manao hoe :
Ireto re
Ny oloko nafindra
Handray ny lovany.
Jesosy Tompontsika
Manasa anao hankao.