527 – Nahoana no voageja aty

1. Nahoana no voageja aty
Ity tena tsy tamana ity ?
Nahoana no tsy hitanay
Ilay tany tadiavinay ?

Fiv : Ry lanitra ô, ry lanitra ô,
Hianao tokoa irin’ny fo,
Irin’ny fo.

2. Ny sombin-tsoa hita aty
No mariky ny be ary :
Izao tsy mahafa-po izao
No anirianay mba ho ao.
Ry lanitra ô, sns…

3. Ny fitiavanay aty
No tena akon’ny ary.
Izao tsy tanteraka izao
Manandratra ny fo ho ao.
Ry lanitra ô, sns…

4. Izao fiainanay izao
Tandindon’ny fiainana ao ;
Ny andro tsy mateza aty
Dia tapaky ny mbola ary.
Ry lanitra ô, sns…

5. Izao hazavana kely izao
Dia taratry ny betsaka ao.
Somambisamby ny aty,
Mazava indrindra ny ary.
Ry lanitra ô, sns…

6. Ao aminao, ry lanitra ô.
No mampionona ny fo,
Fa Andriamanitra no ao,
Ka tena maminay hianao.
Ry lanitra ô, sns…