604 – Ento aho ry Jehovah

1. Ento aho, ry Jehovah,
Mpivahiny raha ety;
Tano aho, fa malemy,
Raha tsy hazoninao,
Mofon’aina,:,:
Ho fihinako, anie.

2. Mba savao ny loharano
Hahazoako ny soa;
Aoka hitari-dàlana Ahy
Izay andri-rahonao,
Ry Tsitoha:,:
Fiarovana Hianao.

3. Raha hita an’i Jordana,
Am pandrio ny tahotro;
Ry Mpandresy fanimbana,
Ento any Kanana aho!
Fiderana:,:
No hatolotro Anao.