631 – Ry Jesosy Tompo tsara

1. Ry Jesosy Tompo tsara,
Ry Mpamonjy ô!
Sambatra aho, mananjara
Manana Anao;
Fa na maro ny mpandrafy
Ta-hamely ahy mafy,
Hianao mahay manafy
Hery ny Anao.

2. Be ny manodidina ahy
Efa lasana;
Manakaiky mampanahy,
Re ny fasana;
Nefa, ry Mpamonjy soa,
Tena sitrakao tokoa
Ny hitantana ahy koa
Ao an-dàlana.

3.Eny, izaho manantena,
Ry Mpamonjy ô!
Fa hahazo famonjena
Any aminao.
Raha hilaozako ny tany,
izaho tsy mba hitomany,
Fa hiakatra hankany
Anatrehanao.