632 – Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina

1. Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina!
Mandalo tahaka ny rivotra ny androko.
Ka mihalany isan’andro, isan’alina,
Ambara-pahatapitry ny fe-potoako.

2. Endrey ny voninkazo, raha vaomaraina e!
Fa tsara ka mamirapiratra ny endriny;
Kanefa maty izy amin’ny hainandro be;
Ka raha hariva dia simba ny tarehiny.

3. Ny tenako no voninkazo ka hihintsana,
Ny aiko tahaka ny zavona sy aloka
Izay mandalo ka tsy manam-pijanonana;
Ny taonako mandroso tahaka ny riaka.

4. Tsy manam-panorenana aty ny heriko,
Mihelina ka tsy mba hita ny alehany;
Malaky tahaka ny tselatra ny androkô,
Ka tsy miatoato ao am-pandehanany.

5.Ry Tompo ô, ampio aho mba hiomana,
Ka mba hadio fo na aiza noalehako;
Ampaherezo mafy aho mba ho malina,
Mba tsy ho tonga tampoka amikony fetrako!