633 – Izaho tsy mba mahalala

1. Izaho tsy mba mahalala,
Izay hiainako aty;
Anio angaha dia hiala,
Ka hodimandry ho ary!

Fiv : Ny ran’i Kristy, Raiko ô,
No amelanao, ny heloko.

2.Ry Ray ô, mampianara ahy
Hanisa e, ny androko,
Hiantombenan’ny fanahy
Ao amin’ny Mpamonjiko.
Ny ran’i Kristy, sns…

3. Ny asa sy ny ahiahy,
Izay maningotra ahy izao,
Vahao mba tsy hisakana ahy
Hiainga raha antsoinao.
Ny ran’i Kristy, sns…

4. Ny fahotako an-tapitrisa
Saronanao ny avotra,
Izay nandraisako batisa
Sy ny sakafo masina.
Ny ran’i Kristy, sns…

5. Tsy misy mahasaraka ahy
Amin’ny fitiavany:
Ny teniny no mahasahy
Ny olom-boafidiny.
Ny ran’i Kristy, sns…

6. Ka dia tsy mba mampanahy
Ny andro hahafatesako,
jesosy no miantoka ahy,
Ny ainy no anjarako.
Ny ran’i Kristy, sns…