634 – Ny làlana izay nataon’Andriamanitra

1. Ny lalàna izay nataon’
Andriamanitra
Tamin’ny olombelona
:,:Marina indrindra.:,:

2. Raha manaraka izany,
Dia tsy manan-tsiny
Fa nanota ny olona
:,: Ka nanan-keloka.:,:

3. Raha tsy mino an’i Kristy
Ny olombelona,
Fa matoky ny tenany
:,: Tsy azo hitsina.:,:

4. Fa Jeso no manafaka
Ny ota rehetra,
Ny manaiky ny teniny
:,: No azo hitsina.:,: