503 – Ry Jeso Tompo tsara ô!

1. Ry Jeso Tompo tsara ô!
Tsy azoko valiana
Izato fitiavanao
Manafa-pahoriana.
He, sambatra aho, Tompo ô!
Fa manana Anao izao,
Izay tsy mba mety sosotra,
Na faly hampitahotra,
Ka Hianao no tokiko
Sy foto-pifaliako.

2. He, isam-pahoriana
Izay niantsoako Anao,
Dia efa novaliana
Ny hataka izay natao.
Ny heloko navelanao,
Ny foko nohavaozinao,
Ny loza nosakananao,
Ny ngidiny nesorinao;
Ny aim-baovao iainako,
Ka velona ny heriko.

3. Ka amin’izao sisa izao,
Mikasa aho, Tompo ô!
Hanao izay nohafaranao,
Hanaraka Anao am-po.
Satana dia holaviko;
Hafoiko izao tontolo izao,
Rafesiko ny nofoko,
Fa Hianao, Mpamonjy ô!
Mpanavotra tsy foiko,
No sisa hotompoiko.