505 – Mpivahiny! mba lazao

1. Mpivahiny! mba lazao:
Zovy moa hianao?”
“Izaho namanao ity,
Fa miandry Ilay ary.”
“Mpivahiny! mba lazao:
Iza no andrasanao?”
“Jeso, Havako ary,
No andrasako aty.”

2. Mpivahiny! mba lazao:
Aiza no halehanao?”
“Lalana ety avokoa
Sady sarotra tokoa.”
Mpivahiny!mba lazao:
Iza no arahinao?”
“Jeso,Zoky be fitia,
Tsy mamela mba hania.”

3. “Mpivahiny! mba lazao:
Aiza no hodianao?”
“Ao an-danitra madio
No aleha ankehitrio.”
“Mpivahiny! mba lazao:
Iza no handray anao?”
“Jeso, Ilay Mpanjaka soa,
Tompo, Havako tokoa.”