599 – O, Ry Jesosy mifaly ny foko

1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
Raha tsy lavitra Anao,
Ka mba mangataka indrindra re aho.
Ary mifona aminao;
Tano ny zanakao mba tsy ho very,
Tano akaiky Anao !
Zaza adala ka mety hiery,
Raha dia lavitra Anao.

2. Aza manary izay mitalaho,
Fa mba vonjeo anie;
Tena mahantra sy ory re aho.
Diso sy meloka be;
Nefa maniry hiova ho tsara,
Ka ta-hanoa Anao,
Ary ny zavatra izay voarara,
Tsy mba hataoko izao.

3. Raiso, ry Tompoko, ny fikasako,
Raiso ny foko anio !
Raha ny marina no ialako,
Dia ahitsio sy ampio;
Fa Hianao, ry Mpamonjy mahery,
No tsy mba mety mandao,
Ary izaho dia tsy mba irery,
Fa tsy ho lavitra Anao.