422 – Ry Andriananaharinay

1. Ry Andriananaharinay!
Ny hamasinanao.
Dia tena lehibe tokoa.
Raha te hahita Anao izahay,
Tsy maintsy tsara fo.

2. Ny mason’ny anjelinao
Mahita Anao tokoa,
Ka tsy mba manjambena ireo
Na dia mamirapiratra
Ny hamasinanao.

3. Fa tsy nanota taminao
Akory izy irezo,
Tsy meloka, tsy menatra,
Ka misy hahazoany
Hijery tsara anao.

4. Fa izahay, maloto fo,
Raha te-hahita Anao,
Tsy mana-mahamendrika,
Fa zanak’olombelona;
Ahoana no hatao?

5. Ry Andriananaharinay!
Ny ran’ny zanakao;
Ny asan’ny Fanahy koa,
No zava-mahamendrika
Anay hahita Anao.