423 – He! Maharavoravo

1. He! Maharavoravo
Jeso ny fitiavanao
Izaho dia mpanota lavo.
Nefa Jeso, nareninao

Fiv : Mamin’ny foko, loatra
Ny fanavotana
He! Ny foko tsy afa-manoatra
Jeso hihira ho Anao

2. Izaho mpanota adala
No nanehoam-pitiavan-tsoa
Ny heloko, Jeso malala,
Navelanao tokoa tokoa.
Mamin’ny foko, sns…

3. Endey ny hafaliako;
Ny heloko navelanao,
He: Maivana ny fahoriako
Noho ny fanavotanao.
Mamin’ny foko, sns…