431 – Na be no mahareraka

(Maintimolaly)
1. Na be no mahareraka,
Tsy mety kivy ny mino;
Ny Tsitoha no heriny
Ny lehibe no tohany.

2. Ny hani-mandrakariva
Mofo avy an-danitra
Ny sotroin’ isan’andro
Dia rano mahavelona.

3.Manda afo no arony
Finoana no ampingany,
Vavako no fofon’ainy,
Odiaina no tànany.

4. Ho lavorary ny diany,
Ho resy ny fahavalony.
Dia sitraka no itany,
Voninahitra no azony.

5. Mahereza ilay malala
Aza ketraka hanompo,
Lasa ny Mpitari-dàlana,
Hanamboatra ho anao.