444 – Ry Raiko feno antra

1. Ry Raiko feno antra!
Inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra
Raha lavitra aminao;
Fa tany karankaina
Izao tontolo izao
Ka reraka ny aina
Mihataka aminao.

Fiv : Ry Raiko feno antra!
Inty ny zanakao,
Ny foko dia mahantra
Raha lavitra aminao.

2. Nivezivezy aho
Nikaro-java-tsoa,
Izay rehetra hita
Nandramana avokoa;
Nandany taona maro
Nanaran-tsitrapo,
Kanefa tsy nahazo
Izay mahafa-po.
Ry Raiko feno antra!, sns…

3. Mamitaka mihitsy
Izao tontolo izao,
Ny mamy dia mangidy,
Izay tena soa tsy ao;
Koa aza mba adalainy
Intsony re, ny fo!
Andeha mba ho hendry
Hatramin’ny anio.
Ry Raiko feno antra!, sns…

4. Ry Jeso, Mofon’aina
Sy ranon’aina koa
Hianao no mahatony
Izay filan’ny fo;
Hianao no mahavoky
Hianao no manome
Izay irin’ny foko,
Dia hasambaram-be
Ry Raiko feno antra!, sns…