450 – Jeso Kristy be fiantra

1 .Jeso Kristy be fiantra!
Mba jereo izahay
Very amin’ota.

2.Hianao Mpiandrytsara,
Raisonao, izahay
Very toy ny ondry.

3. Fombanay ny tia ratsy,
Mba ovay ho vaovao
Ny fonay ‘zay ratsy.

4.Zazabodo sy mahantra
Izahay raha aty,
Tsy mba manan-kery.

5.Hianao, no vatolampy,
Tanjakay, Avotray,
Hery sy Ampinga.