416 – Mamindrà fo amiko

(Maintimolaly)
1. Mamindrà fo amiko,
Ry Jehovah Tompoko!
Fa miantra hanao,
Mamelà ny heloko.

2. Iza no mamindra fo
Toa an’ Andriamanitra?
Iza no Mpanavotra
Afa-tsy ny Zanany?

3. Jeso Kristy no mahay
Mamonjy ny mpanota
Izay miankina aminy
Ka tsy mandoka tena.

4. Aza mahafoy ahy,
Ry Jehovah Tompoko!
Mamindrà fo amiko,
Mamelà ny heloko.