419 – Ry Raiko ô! Ry Raiko ô!

1. Ry Raiko ô! Ry Raiko ô!
Efa nanota teo imasonao
Ity zanaka mahantranao;
Ninia niala teo an-tranonao.
Mangovitra ny feoko,
Torovana ny foko,
Kanefa tazako Hianao
Ka mamelà, mamelà, Raiko ô!

2. Ry Raiko ô! Ry Raiko ô!
Ho tanterahiko ny anjarako:
Mandao ny làlako taloha.
Izay nanalavitra ahy taminao
Tratrariko ny eo aloha,
Ilaozako ny lasa,
Inoako ny famindramponao
Ka mamelà, mamelà, Raiko ô!

3. Ry Raiko ô! Ry Raiko ô!
Atsory amiko ny tananao
Hamelona ny heriko
Fa reraka aho, ka tantanonao,
Ny fitiavanao, Ray ô!
Fanilo sady toky
Andraisako fiadanam-po,
Ka mamelà, mamelà, Raiko ô!

4. Ry Raiko ô! Ry Raiko ô!
Ho olom-baovao ity zanakao
Raha tonga eo akaikinao
Fa hosasan’i Jeso Tompo tia
Tsy tapitra ny antranao,
Fa manana amby ampy
Dia manantena aho izao
Ka mamelà, mamelà, Raiko ô!