420 – Ry Raiko feno antra

1. Ry Raiko feno antra,
Inty aho fa ory;
Mijaly sy mahantra,
Ka tsy mahatraka akory.

Fiv : Jesosy no nilonjy,
Ny ota vitanao;
Ny rany mahavonjy,
Nomeny ho anao.

2. Nandao ny tavanao,
Nikaro-java-tsoa;
Korana sy lalao,
Sambo-drivotra avokoa,
Jesosy no nilonjy, sns…

3. Izaho fahavalo
Fa tsy narianao,
Ny loza natakalo
Hasambaram-baovao.
Jesosy no nilonjy, sns…

4. Hanompo no iriko
Fa zanaka nania,
Ry hany itokiako
Mba ho Tompoko doria.
Jesosy no nilonjy, sns…