451 – Tompo ô! Tsy takatry ny saiko

1. Tompo ô! Tsy takatry ny saiko
Ny fitiavanao tsy nohajaiko
Kanjo io no hany antenaiko
Mba hamonjy ahy ‘zao
(hamonjy ‘zao)

Fiv : (Feo 1)
Tompo ô voababonao
Zanak’Andriamanitra
Mamy re!
‘Zany fitiavanao ry Jeso ô!
(Feo 2)
Tompo ô dia resinao ny foko ‘lay nanda
Voababonao tokoa tokoa
Ka nasandratrao ho zanak’Andriamanitra
Ho tarihinao an-danitra.
Mamy dia mamy re tsaroan’ny aiko ‘zao
Izany fitiavanao ry Jeso ô!

2. Ny fandavan-tenanao tsaroako,
Fa fandavan-tena nahitako
Ny fitiavanao izay inoako
Fa mambomba ahy izao.
(Mambomba izao)
Tompo ô, sns…

3. Ry Jesosy, tsy mba misy haiko
Afa-tsy manolotra ny aiko
Eo an-tananao ‘zay andrandraiko
Hampijoro ahy izao
(Hijoro izao)
Tompo ô, sns…