694 – Enga ka hanana elatra soa

1. Enga ka hanana elatra soa
:,: Aho ety,:,:
Mba hanidinako avo tokoa
:,: Hody ery,:,:
Fo malahelo ny ratsy natao
No ela-tsoa hitondra hankao;
Hanana elatra aho anie
Mba hanidinako ao!

2. Trano mamiratra tsara iry,
:,: Raiko no ao,:,:
Na nahabe ahy aza ity,
:,: Mamiko ao; :,:
Havako maro no sambatra ao.,
Faly ny foko hankeny izao:
Enga ka hanana elatra aho,
Mba hanidinako ao!

3. Na dia an-danitra aza ery,
:,: Lavitra va?:,:
Raha tarihin’i Jeso ety,
:,: Ketraka va?:,:
Tsia, fa hiainga tokoa aho izao!
Indro akaiky ny làla-mankao:
Enga ka hanana elatra soa,
Mba hanidinako ao!

4. Andriamanitra Ray no ery.
:,: Tsara tokoa; :,:
Jesosy koa Ilay Mpamonjy tety,
:,: Zanaka soa; :,:
Ao ny Fanahy masina re!
Tapitra ao avokoa ny soa;
Hanana elatra aho anie,
Mba hanidinako ao!