697 – Any ambony fonenana tsara

1. Any ambony fonenana tsara
Dia tsy mba misy itseran’ny fo;
Eny iriko ho tsara miafara
Hiara-manjaka aminao, ry Jeso.
Isaoranay ny Tomponay,
Raha ‘mby any’ dia faly tokoa
Isaoranay ny Anaranao soa!

2. Rehefa tonga ilay andro malaza
lzay hanatrehana Anao, ry Jeso!
Izao no heveriko ho tena laza:
Dia ny hidera Anao, Tompo ô!
Isaoranay ny Tomponay,
Raha ‘mby any tsy mba ory koa;
Isaoranay ny Anaranao soa!

3. Ao izany havana tena malala,
lzay mahafaly fa hita indray,
Nefa izay hampifaly tokoa
Dia ny mihaona aminao, ry Jeso!
Isaoranay ny Tomponay,
Raha ‘mby any tsy mba misy manjo;
Isaoranay ny Anaranao soa!