550 – Ry Tompo ô, ny tany maina

1. Ry Tompo ô, ny tany maina
No itoerako ;
Midina re, ry Andon’aina
Ho ao anatiko.

2. Tsy aloka malaky lasa
No angatahiko,
Fa hery monina hiasa
Sy hanavao ny fo.

3. Ny afonao ampandreseo
Ny afon’nofoko ;
Ny sitrakao anie hekeko
Ho tena sitrako.

4. He, tena zavatra ilaiko
Ny hohavaozinao;
Ny ainao asoloy ny aiko
Ho velon-ko Anao.