574 – Aza kivy hianao

1. Aza kivy hianao
Azom-pahoriana,
Tany no fonenanao,
Misy fihafiana,
Matokia hianao.
Raha tratry ny manjo,
Jeso Tompo herinao,
Aza mety rera-po.

2. Aza kivy hianao
Noho ny manjo izao,
Raha Jeso aminao,
Afa-tahotra hianao ;
Matokia hianao.
Fa Jeso Tompo tia tokoa,
Ka izao rehetra izao
Dia mety mahasoa.

3. Aza kivy hianao
Na dia ory aza ety,
Ny Mpanjaka Tomponao
Mba nihafy koa tety ;
Matokia hianao.
Na inona mihatra izao,
Jeso Ilay Sakaizanao
Tsy mba mahafoy anao.