575 – Ry Jeso ô! Sakaiza

1. Ry Jeso ô! Sakaiza,
Mpamonjy tia anay!
Raha mbola mianjera
Ny rian-drano be ;
Mifofofofo mafy
Ny rivo-doza be,
Vimbino izahay re,
Mba tsy ho faty ao.

2. Arovy izahay re,
Ry Jeso Tomponay!
Ambara-pahalasan’
Ny loza izay manjo ;
Dia ento izahay re
Ho any aminao,
Ka raiso ny fanahy
Ho faly aminao.

3. Kanefa raha mbola
Hijanona izahay
Aty ambony tany
Ka malahelo fo,
Na misy fahavalo
Miady aminay,
Avia, Jeso Tompo!
Ampio ny olonao.

4. Tsy tambonay isaina
Ny olona aminao ;
Hiadana tokoa
Izay horaisinao ;
Fa Jeso no Sakaiza,
Anjely maro be
No hiaraka aminay ao
An-dapa rahatrizay.