576 – Ry Sakaizan’ ny mpanota

1. Ry Sakaizan’ ny mpanota!
Fantatrao ny zanakao,
Fa malemy, mora lavo,
Ka mangataka aminao ;
:,:Mba todiho, mba todiho
Ka henoy ny vavakay.:,:

2. Raha mitombo harena
Noho ny fanambinanao,
Na matanjaka ny tena
Noho ny fitahianao,
:,:Mba tantano, mba tantano,
Sao tsy mahalala Anao.:,:

3. Raha mamely ny devoly,
Fahavalon-janakao,
Ka mandroso manangoly
Hampisaraka aminao,
:,:Mba tazôny, mba tazôny,
Fa tsy mahatana Anao:,:

4. Raha mangirifiry mafy,
Noho ny tsorakazonao,
Ka ny havana rehetra
Tsy mahita izay hatao,
:,:Mba tsidiho, mba tsidiho,
Fa maniry indrindra Anao:,:

5. Raha tonga ilay fotoana
Hiverenana aminao,
Ka manahinahy foana
Noho ny ratsy izay natao :
:,:Mba tohano, mba tohano,
Hahatsiaro tsara Anao:,: