302 – Miandry ao ny Tomponao

1. Miandry ao ny Tomponao,
Samia manendry tena,
Fa be ny asa izay atao;
Atreho ny firenena!

Fiv : Topazo, maso kely
Ny ondry izay mania
Ilay zandry lasa niala,
Ataovy hoe: modia!

2. Miandry ao ny namanao
Moa ve tsy ho vonjena?
Hatony re, dia ilazao;
Kristy no famonjena.
Topazo, sns…

3. Hevero e! ny Nosinao
lty Madagasikara!
Mba efa aiza izy izao
Ara-pilazantsara?
Topazo, sns…