274 – Tao an-tany karankaina

1. Tao an-tany karankaina
Nisy olo-maro be
Tsy mba nampodina maina
Tao Jesosy nanome

2. Na dia mofo kely aza
Tonga nahavoky ireo
Fa nitombo mahagaga
Samy faly izy ireo

3. Fa ny herinao, ry Jeso
Izay namonjy fahizay
No miasa lalandava
Hahavoky soa anay

4. Dia tahio ny fambolena
Hahavokatra tokoa
Miantrà ny firenena
Tsy ho diso zava-tsoa

5. Na dia voky fatratra aza
Mora reraka izahay
Ao ambony ny mateza
Iankinan’ny ainay