277 – Indro, Tompo, vory eto

1. Indro, Tompo, vory eto
Anatrehanao izahay
Mba hanatitra ireto
Vokatry ny asanay

Fiv : :,: Raiso re, raiso re!
Ho fanati-tsitrakao :,:

2. Hianao no mampaniry
Sy mampisy vokatra
Izahay dia mpitahiry
Fa Anao ny zavatra
Raiso re, raiso re, sns…

3. Ary na tsy mendrika aza
Aoka tsy holavinao
Fa ho enti-mankalaza
Ny Anaran-tsoanao
Raiso re, raiso re, sns…

4. Raiso koa re, ry Tompo
Ho anao ny tenanay
Amboary ho mpanompo
Mahafatra-po izahay
Raiso re, raiso re, sns…