278 – Mba ampio, ry Tompo soa

1. Mba ampio, ry Tompo soa
Izahay navotanao
Fa mikasa mba hanoa
Sy hanaraka Anao

Fiv : Hitanao, fa kely hery
Izahay mpanomponao
Tsy hefa raha irery
Koa mba tarihonao

2. Izahay manolo-tena
Mba hiasa ho Anao
Ka maniry, manantena
Fa hanampy Hianao
Hitanao fa kely hery, sns…

3. Tianay hiara-dia
Aminao rahatrizay
Ka tantano tsy hania
Amin’ny alehanay
Hitanao fa kely hery, sns…