293 – Izaho nentina nanatrika

1. Izaho nentina nanatrika
Ny Tompo sy ny fiangonana;
Ny ray sy reny niantoka
Hitaiza sy hitari-dalana.

2. Ka faly aho fa noraisina
Natao batisa mbola zaza re,
Nanaovam-panekena masina
Ho zanaky ny Tompo lehibe.